Izmjene zakona o parničnom postupku

Dana 24.07.2019. godine, u Narodnim novinama broj 70/2019, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, koji je stupio na snagu dana 01.09.2019. g. (iako se sve odredbe istog neće primijenjivati u već pokrenutim postupcima, već samo one za koje je to predviđeno). 

Zakon donosi bitne promjene postupovnih pravila pri čemu bismo kao najvažnije izdvojili:

  • propisivanje obveze za državna tijela, državno odvjetništvo, odvjetnike, javne bilježnike, sudske vještake, sudske procjenitelje, sudske tumače, stečajne upravitelje, povjerenike te pravne osobe da podneske uvijek podnose u elektroničkom obliku;
  • smanjivanje trajanja zastoja postupka – isti sada može trajati najdulje 60 dana, a na obrazloženi prijedlog stranaka se može produžiti za najviše daljnjih 120 dana.
  • stranke će moći podnijeti reviziju protiv presude donesene u drugome stupnju samo ako podnošenje dopusti Vrhovni sud RH, po prethodno podnijetom prijedlogu za dopuštenje revizije.
  • produljeni su rokovi za odgovor na tužbu u parnicama iz radnih odnosa, s 8 na 15 dana,  te u parnicama zbog smetanja posjeda 
  • dodan je novi odjeljak koji uređuje ogledni postupak radi rješenja pitanja važnog za jedinstvenu primjenu prava
  • izmjene vezane uz europski platni nalog i sadržaj Uredbe (EZ) br. 1896/2006 od 12.12.2006.g., sukladno kojima je za odlučivanje o zahtjevima za izdavanje i preispitivanje te davanje potvrde o ovršnosti europskog platnog naloga nadležan općinski ili trgovački sud (ako se radi o predmetima iz stvarne nadležnosti trgovačkih sudova) prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu, odnosno sjedištu tuženika (ranije je bio nadležan Trgovački sud u Zagrebu).