OdvjetnicI

Damir Jelušić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur. 1999.)

Područje prava
Građansko, medijsko, obiteljsko, ustavno, radno, socijalno, prekršajno, sportsko i upravno

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
damir.jelusic@vukic-lawfirm.hr


Autor članaka “Odgovornost jedinica lokalne samuprave za naknadu štete nastale na nerazvrstanim cestama i javnim površinama” (časopis Odvjetnik, br. 11-12/2008); “Naknada štete zbog objave spornih informacija publiciranih u medijima” (časopis Odvjetnik, br. 7/8/2009); “Odgovornost za naknadu štete koju prouzroče divljač i životinje strogo zaštićenih divljih svojti” (časopis Odvjetnik, br. 11-12/2009)

Mario Vrtodušić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 2004.)

Područje prava
Građanski i trgovački sporovi, obvezno pravo, stvarno pravo, radno pravo, zaštita prava i interesa potrošača u okviru kolektivne tužbe u predmetu FRANAK, ugovorno pravo, nasljedno pravo, obiteljsko pravo, ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
mario.vrtodusic@vukic-lawfirm.hr

Iva Sunko


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2006.)

Područje prava
Trgovačko pravo i pravo društava, trgovačko statusno pravo, ugovori, naknada štete, građanski i trgovački sporovi; zemljišno – knjižno pravo; intelektualno vlasništvo, obiteljsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski (stalni sudski tumač za engleski jezik)

Kontakt
iva.sunko@vukic-lawfirm.hr


Praksa u Singapurskom međunarodnom arbitražnom centru (SIAC), 2006

Koautor članka u publikaciji Getting the Deal Through: Arbitration 2015

Andrea Štalekar Pap


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2009.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
andrea.stalekar@vukic-lawfirm.hr

Lana Kromer Brajković


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 2004.)

Područje prava
Građanski sporovi, obvezno pravo, stvarno pravo, radno pravo, ugovorno pravo, ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski, Talijanski

Kontakt
lana.kromer.brajkovic@vukic-lawfirm.hr

Marko Carević


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Trstu (mag.iur., 2011.)

Područje prava
Ovršno, zemljišnoknjižno, statusno

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora, Talijanska udruga odvjetnika sportskog prava “Associazione Italiana Avvocati dello Sport”

Strani jezici
Talijanski (stalni sudski tumač za talijanski jezik)

Kontakt
marko.carevic@vukic-lawfirm.hr

Lina Serdar


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Područje prava
Obvezno pravo – ugovorno i izvanugovorno, stvarno pravo, zemljišnoknjižno pravo, nasljedno pravo i pravo intelektualnog vlasništva, radno pravo, upravno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
lina.loncar@vukic-lawfirm.hr


Stalna suradnica Sindikata pomoraca Hrvatske za časopis Pomorski vjesnik.

Autorica članaka „Priznavanje plovidbene službe u jahtama u svrhu stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1)“, „Financijsko jamstvo i repatrijacija pomoraca prema najnovijim izmjenama (STCW II/1)“, „Financijsko jamstvo i repatrijacija pomoraca prema najnovijima izmjenama Konvencije o radu pomoraca“, „Postupci po prigovoru na brodu – On Board Complaint Procedure“, „Postupci po prigovoru pomoraca na kopnu – Onshore Seaferer complaint – handling procedure“, „Ugovor o zaposlenju pomoraca“, „Odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede, narušenja zdravlja i smrti članova posade broda“, „Ovrha na brodu radi naplate novčanih potraživanja pomoraca“ i dr.

Mia Vujić Lamza


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2014)

Područje prava
Građansko pravo, ugovorno i izvanugovorno pravo, stvarno prava, nasljedno pravo, pravo intelektualnog vlasništva, radno pravo, upravno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
mia.vujic@vukic-lawfirm.hr

Ana Mihovilčević


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2013.)

Područje prava
Građanski i trgovački sporovi, trgovačko pravo, ugovorno pravo, bankarsko pravo, ovršno pravo, radno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ana.mihovilcevic@vukic-lawfirm.hr

Ester Filipas


Obrazovanje

Doktorand na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Pravni fakultet u Rijeci

Postdiplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava, Pravni fakultet u Rijeci (2020.)

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2016.)

Područje prava
Stvarnopravni sporovi, zemljišno-knjižno pravo, obvezno pravo: ugovorno i izvanugovorno, nasljedno pravo, pomorsko pravo, upravno i ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski i talijanski

Kontakt
ester.filipas@vukic-lawfirm.hr

Sandro Lukić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2017.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sandro.lukic@vukic-lawfirm.hr

Irma Jupić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski i talijanski

Kontakt
irma.jupic@vukic-lawfirm.hr

Lucija Franka Kaurloto


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2018.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski i talijanski

Kontakt
lucija.franka.kaurloto@vukic-lawfirm.hr

Ema Vukić, LL.M.


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2019.)

Područje prava
Trgovačko pravo i pravo društva, M&A, arbitraža, intelektualno vlasništvo, ugovorno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski, francuski, španjolski, talijanski

Kontakt
ema.vukic@vukic-lawfirm.hr

Ivan Budisavljević


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Područje prava
Pomorsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ivan.budisavljevic@vukic-lawfirm.hr

Milan Šutić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Područje prava
Kazneno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
milan.sutic@vukic-lawfirm.hr

Damir Jelušić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur. 1999.)

Područje prava
Građansko, medijsko, obiteljsko, ustavno, radno, socijalno, prekršajno, sportsko i upravno

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
damir.jelusic@vukic-lawfirm.hr


Autor članaka “Odgovornost jedinica lokalne samuprave za naknadu štete nastale na nerazvrstanim cestama i javnim površinama” (časopis Odvjetnik, br. 11-12/2008); “Naknada štete zbog objave spornih informacija publiciranih u medijima” (časopis Odvjetnik, br. 7/8/2009); “Odgovornost za naknadu štete koju prouzroče divljač i životinje strogo zaštićenih divljih svojti” (časopis Odvjetnik, br. 11-12/2009)

Mario Vrtodušić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur., 2004.)

Područje prava
Građanski i trgovački sporovi, obvezno pravo, stvarno pravo, radno pravo, zaštita prava i interesa potrošača u okviru kolektivne tužbe u predmetu FRANAK, ugovorno pravo, nasljedno pravo, obiteljsko pravo, ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
mario.vrtodusic@vukic-lawfirm.hr

Iva Sunko

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2006.)

Područje prava
Trgovačko pravo i pravo društava, trgovačko statusno pravo, ugovori, naknada štete, građanski i trgovački sporovi; zemljišno – knjižno pravo; intelektualno vlasništvo, obiteljsko pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski (stalni sudski tumač za engleski jezik)

Kontakt
iva.sunko@vukic-lawfirm.hr


Praksa u Singapurskom međunarodnom arbitražnom centru (SIAC), 2006

Koautor članka u publikaciji Getting the Deal Through: Arbitration 2015

Andrea Štalekar Pap

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (dipl.iur, 2009.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
andrea.stalekar@vukic-lawfirm.hr

Marko Carević

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Trstu (mag.iur., 2011.)

Područje prava
Ovršno, zemljišnoknjižno, statusno

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora,
Talijanska udruga odvjetnika sportskog prava “Associazione Italiana Avvocati dello Sport”

Strani jezici
Talijanski (stalni sudski tumač za talijanski jezik)

Kontakt
marko.carevic@vukic-lawfirm.hr

Lina Serdar

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2015.)

Područje prava
Obvezno pravo – ugovorno i izvanugovorno, stvarno pravo, zemljišnoknjižno pravo, nasljedno pravo i pravo intelektualnog vlasništva, radno pravo, upravno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
lina.loncar@vukic-lawfirm.hr


Stalna suradnica Sindikata pomoraca Hrvatske za časopis Pomorski vjesnik.

Autorica članaka „Priznavanje plovidbene službe u jahtama u svrhu stjecanja svjedodžbe o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima (STCW II/1)“, „Financijsko jamstvo i repatrijacija pomoraca prema najnovijim izmjenama (STCW II/1)“, „Financijsko jamstvo i repatrijacija pomoraca prema najnovijima izmjenama Konvencije o radu pomoraca“, „Postupci po prigovoru na brodu – On Board Complaint Procedure“, „Postupci po prigovoru pomoraca na kopnu – Onshore Seaferer complaint – handling procedure“, „Ugovor o zaposlenju pomoraca“, „Odgovornost za štetu zbog tjelesne ozljede, narušenja zdravlja i smrti članova posade broda“, „Ovrha na brodu radi naplate novčanih potraživanja pomoraca“ i dr.

Mia Vujić Lamza

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Područje prava
Stvarnopravni sporovi, zemljišno-knjižno pravo, obvezno pravo: ugovorno i izvanugovorno, nasljedno pravo, obiteljsko pravo, upravno i ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski, talijanski

Kontakt
mia.vujic@vukic-lawfirm.hr

Ana Mihovilčević

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2013.)

Područje prava
Stvarnopravni sporovi, zemljišno-knjižno pravo, obvezno pravo: ugovorno i izvanugovorno, nasljedno pravo, obiteljsko pravo, upravno i ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ana.mihovilcevic@vukic-lawfirm.hr

Ester Filipas

Obrazovanje
Doktorand na Poslijediplomskom doktorskom studiju iz područja društvenih znanosti, polje pravo, Pravni fakultet u Rijeci

Postdiplomski specijalistički studij Financijsko pravo trgovačkih društava, Pravni fakultet u Rijeci (2020.)

Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2016.)

Područje prava
Stvarnopravni sporovi, zemljišno-knjižno pravo, obvezno pravo: ugovorno i izvanugovorno, nasljedno pravo, obiteljsko pravo, upravno i ovršno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici:
Engleski i talijanski

Kontakt:
ester.filipas@vukic-lawfirm.hr

Sandro Lukić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2017.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sandro.lukic@vukic-lawfirm.hr

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2017.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sandro.lukic@vukic-lawfirm.hr

Irma Jupić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2014.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski i talijanski

Kontakt
irma.jupic@vukic-lawfirm.hr

Lucija Franka Kaurloto

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2018.)

Područje prava
Ugovorno pravo, naknada štete, zemljišno-knjižno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski i talijanski

Kontakt
lucija.franka.kaurloto@vukic-lawfirm.hr

 

Ema Vukić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur., 2019.)

Područje prava
Trgovačko pravo i pravo društva, M&A, arbitraža, intelektualno vlasništvo, ugovorno pravo

Članstva
Hrvatska odvjetnička komora

Strani jezici
Engleski, francuski, španjolski, talijanski

Kontakt
ema.vukic@vukic-lawfirm.hr