Odvjetnički vježbenici

Monika Vučinić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2019.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
monika.vucinic@vukic-lawfirm.hr

Anastazija Franolić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2017.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
anastazija.franolic@vukic-lawfirm.hr

Ivan Budisavljević


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ivan.budisavljevic@vukic-lawfirm.hr

Milan Šutić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
milan.sutic@vukic-lawfirm.hr

Sara Vuković


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sara.vukovic@vukic-lawfirm.hr

Luka Vukić


Obrazovanje
Pravni fakultet Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku (mag. iur. 2021.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
luka.vukic@vukic-lawfirm.hr

Bojan Adžić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag. iur. 2022.)

Strani jezici
Engleski, talijanski

Kontakt
bojan.adzic@vukic-lawfirm.hr

Ana Križanović


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag. iur. 2022.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ana.krizanovic@vukic-lawfirm.hr

Nikolina Tadijić


Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag. iur. 2021.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
nikolina.tadijic@vukic-lawfirm.hr

Monika Vučinić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2019.)

Strani jezic
Engleski

Kontakt
monika.vucinic@vukic-lawfirm.hr

Anastazija Franolić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2017.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
anastazija.franolic@vukic-lawfirm.hr

Ivan Budisavljević

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ivan.budisavljevic@vukic-lawfirm.hr

Milan Šutić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
milan.sutic@vukic-lawfirm.hr

Sara Vuković

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag.iur, 2020.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
sara.vukovic@vukic-lawfirm.hr

Luka Vukić

Obrazovanje
Pravni fakultet Osijek Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku (mag. iur. 2021.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
luka.vukic@vukic-lawfirm.hr

Bojan Adžić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag. iur. 2022.)

Strani jezici
Engleski, talijanski

Kontakt
bojan.adzic@vukic-lawfirm.hr

Ana Križanović

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag. iur. 2022.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
ana.krizanovic@vukic-lawfirm.hr

Nikolina Tadijić

Obrazovanje
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (mag. iur. 2021.)

Strani jezici
Engleski

Kontakt
nikolina.tadijic@vukic-lawfirm.hr