Pravila privatnosti

Ovime Vas obavještavamo u skladu s čl. 12, 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka o podacima tko je voditelj obrade, koje osobne podatke obrađujemo i u koje svrhe. Ova pravila ujedno daju uvid u naše postupke u vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka te navode uvjete korištenja naše internetske stranice.

Za sva pitanja vezano za GDPR odnosno bilo kakva pitanja u vezi obrade osobnih podataka možete obratiti na: info@vukic-lawfirm.hr

VODITELJ OBRADE

Odvjetničko društvo Vukić i partneri d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Nikole Tesle 9/V i VI.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU

Odvjetničko društvo prikuplja i obrađuje osobne podatke (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, akademska titula, titula zvanja, OIB, datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, tvrtka u kojoj ste zaposleni, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“):

 • kada ste naš klijent,
 • kada nam se obratite putem kontakt obrasca ili putem e-maila, radi odgovora na Vaš upit,
 • kada obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao,
 • kada obrađujemo podatke sukladno našim obavezama propisanim Zakonom o odvjetništvu, Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakonom o računovodstvu ili porezni, propisima).

Osobni podaci kod obrade molbi ili prijava za posao

Odvjetničko društvo prikuplja otvorene molbe kandidata koji žele raditi kod nas. Osobnim podacima iz otvorenih molbi za posao imaju pristup samo ovlaštene osobe unutar Odvjetničkog društva, koje takve otvorene molbe obrađuju u svrhu povratnog kontaktiranja kandidata te eventualnog zapošljavanja. Podaci se čuvaju u trajanju do 1 (jedne) godine od dana zaprimanja otvorene molbe, kako bismo u slučaju potrebe mogli kontaktirati određene kandidate.

Odvjetničko društvo obrađuje osobne podatke kandidata koji se javljaju na naš natječaj za posao te ih čuva do konačnog završetka natječaja za posao

Osobni podaci klijenata

Klijenti Odvjetničkog društva su osobe s kojima smo sklopili sporazum o pružanju pravnih usluga vezano za zastupanje i pravno savjetovanje („Klijent“ ili „Klijenti“).

Kao odvjetnici obvezni smo čuvati u tajnosti sve informacije koje se odnose na Klijenta i

Tijekom zastupanja Klijenta, Odvjetničko društvo može doći do saznanja ili stvaranja povjerljivih informacija. Odvjetničko društvo neće, bez izričite suglasnosti Klijenta, podijeliti te informacije s trećim stranama, osim sa članovima tima koji rade na poslovima za Klijenta, a kojima je otkrivanje tih informacija namijenjeno, odnosno koje ih moraju znati radi pružanja pravnih usluga. Također, poduzet ćemo potrebne mjere opreza kako bismo očuvali povjerljivost tih informacija.

Odvjetničko društvo u okviru svojih obveza na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja (izrada procjene rizika pranja novca i financiranja terorizma, provođenje mjera dubinske analize stranke i drugo) prikuplja osobne podatke osoba s kojima uspostavlja poslovni odnos ili obavlja transakciju. Podaci se odnose na ime i prezime, preslika osobne iskaznice, prebivalište, datum rođenja, identifikacijski broj te državljanstvo ako se radi o fizičkoj osobi te naziv, sjedište, identifikacijski broj, pravni oblik te ime i prezime, identifikacijski broj, adresa, e-mail i telefonski broj zastupnika, ako se radi o pravnoj osobi, podatke o namjeni i prirodi poslovnoga odnosa, djelatnosti Klijenta, izvora sredstava koja su predmet poslovnog odnosa te vremenu uspostavljanja poslovnoga odnos

SVRHE, PRAVNI TEMELJ OBRADE I MOGUĆE POSLJEDICE NEDAVANJA OSOBNIH PODATAKA

Kada dajete Vaše Osobne podatke ograničit ćemo obradu Osobnih podataka za svrhu za koju su prikupljeni u skladu s uvjetima ovih Pravila. Obrada Vaših Osobnih podataka uključuje:

 1. poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, ispunjavanje Vaših zahtjeva, slanje ponude, komuniciranje, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),
 2. izvršavanje ugovora kojem ste ugovorna strana (npr. pružanje pravnih usluga, pružanje pristupa određenim područjima i značajkama na web stranici),
 3. istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, prava trećih strana;
 4. pridržavanje zakonske obveze kojoj Odvjetničko društvo podliježe (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom ili drugim propisom)
 5. za potrebe ili u vezi s pravnim postupcima, uspostavom, obranom ili ostvarivanjem zakonskih prava,
 6. provođenje analitike podataka ili isporuke komunikacija putem elektroničkih alata (e-mail, društvena mreža), bez obzira jesu li automatizirani ili ne, u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama, temeljem legitimnog interesa ili dane privole ispitanika.

Davanje Osobnih podataka za gore navedene svrhe je dobrovoljno. Ukazali bismo kako odbijanje davanja podataka može onemogućiti Odvjetničko društvo da s Vama sklopi ugovor, da odgovori na Vaše zahtjeve, da Vam pruži pravne usluge, da zaprimi i obradi Vašu prijavu i da se pridržava pravnih obveza kojima Odvjetničko društvo podliježe. U slučaju nedavanja Osobnih podataka pod f) ili prigovor obradi Osobnih podataka na odgovarajućim osnovama koje se odnose na Vašu konkretnu situaciju, Odvjetničko društvo može biti spriječeno da s Vama komunicira u određenim situacijama, s tim da i dalje možemo kontaktirati u administrativne svrhe, kao što je potvrda prijave ili obrađivanje Vaših daljnjih zahtjeva.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju Odvjetničko društvo neće više obrađivati Vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Vaši Osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 • subjektima potrebnima za slanje pošte i e-pošte, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, analiziranje podataka i pružanje podrške, pružanje korisničkih usluga, a koji obično obrađuju Osobne podatke u ime Odvjetničkog društva kao izvršitelji obrade, poput pružatelja cloud usluga (kako su definirani u članku 6. niže);
 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave;
 • subjektima koji nam pružaju računovodstvene usluge, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • osobama ovlaštenima od strane Odvjetničkog društva za obradu Osobnih podataka, koje su podvrgnute odgovarajućoj zakonskoj obvezi povjerljivosti (zaposlenici Odvjetničkog društva);
 • suradnicima Odvjetničkog društva, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • osobama koje sudjeluju na programu studentske prakse u Odvjetničkom društvu, koji su podvrgnuti odgovarajućoj ugovornoj obvezi povjerljivosti;
 • mjerodavnim službama i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri (npr. radi pridržavanja odredbi zakona ili tijekom pravnih postupaka u odnosu na Odvjetničko društvo; radi zaštite i obrane prava ili imovine Odvjetničkog društva ili, u hitnim okolnostima, radi zaštite osobne sigurnosti klijenata Odvjetničkog društva ili javnosti);
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

VRIJEME ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Odvjetničko društvo će obrađivati vaše Osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha obrade, odnosno u odnosu na podatke koji se obrađuju temeljem privole sve dok ne iskoristite svoje pravo na prigovor ili dok ne povučete privolu za obradu Osobnih podataka.

Osim gore navedenog, Odvjetničko društvo će zadržati Vaše Osobne podatke za vrijeme potrebno ili dopušteno u skladu s važećim zakonima (npr. najmanje 11 godina se, sukladno Zakonu o računovodstvu, čuvaju isprave na temelju kojih su podaci uneseni u dnevnik i glavnu knjigu, 10 godina sukladno Zakonu o odvjetništvu te 5 ili 10 godina sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma).

VAŠA PRAVA

Odvjetničko društvo Vas obavještava da, u skladu s i u opsegu koji dopušta mjerodavno pravo, imate pravo zatražiti od Odvjetničkog društva pristup i ispravljanje Vaših Osobnih podataka ili brisanje istih, ili ograničenja obrade u vezi s Vašim Osobnim podacima ili prigovoriti aktivnosti obrade, te podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj, Agenciji za zaštitu osobnih podataka). Pored naznačenog, imate pravo znati primatelje ili kategorije primatelja kojima su Vaši Osobni podaci bili ili će biti otkriveni, posebno primateljima u trećim zemljama.

POVEZNICE NA DRUGE STRANICE

Naša web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane Odvjetničkog društva. Kada napustite stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake web stranice koju posjećujete. Ne kontroliramo, preporučujemo ili ne podržavamo te nismo povezani s ovim web stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti.

MJERE ZA ZAŠTITU SIGURNOSTI PODATAKA

Sigurnost Vaših Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke te tehničke i organizacije mjere kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Zbog otvorene prirode interneta, ne možemo jamčiti da će komunikacija između Vas i nas ili informacija pohranjenih na našoj web stranici ili na našim poslužiteljima biti potpuno sigurna od neovlaštenog pristupa trećih strana.

MJERODAVNO PRAVO / JURISDIKCIJA

Za sva pitanja koja se odnose na našu web stranicu i ova Pravila mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da će u vezi s postupkom koji se odnosi na ovu web stranicu i ova Pravila biti isključiva i mjesna nadležnost sudova u Republici Hrvatskoj.

USKLAĐENOST S PRAVILIMA HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Ova stranica je usklađena s Pravilnikom o WEB stranici odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore donesenim 14. veljače 2009. godine. Informacije navedene na našoj web stranici koje se odnose na bilo koje usluge primjenjive su samo u Republici Hrvatskoj te se ne smatraju pravnim savjetom.

PROMJENE I AŽURIRANJA NAŠIH PRAVILA

Odvjetničko društvo pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Molimo Vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila.

KONTAKT INFORMACIJE

Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s ovim Pravilima naše web stranice, možete nas kontaktirati putem našeg online obrasca koji je dostupan na ovoj web stranici, putem e-maila info@vukic-lawfirm.hr ili putem telefona 051 211 600.